ESBE

Nižší náklady na vytápění bez ztráty komfortu

Produkty ESBE jsou vyvíjeny a vyráběny v továrně a sídle společnosti ve švédské vesnici Reftele. ESBE má zastoupení ve více než 20 zemích. Je významným hráčem na trhu komponentů pro solární systémy, tepelná čerpadla a teplovodní aplikace s kotli a krbovými vložkami na pevná paliva.

Snižování provozních nákladů je trendem dnešní doby. Chcete-li snížit náklady na energii bez ztráty komfortu, je ESBE správná volba. Důraz na úsporu energií a šetření životního prostředí je hlavním posláním společnosti ESBE.

Nižší náklady na vytápění bez ztráty komfortu

Směšovací ventily

Při spalování dřeva se uvolňuje v krátkém čase velké množství tepelné energie. Aby nedocházelo k přetápění prostor, v nichž topidlo stojí, je třeba energii uložit a „schovat“ na později. U kachlových kamen či akumulačních krbů zajišťuje tuto funkci akumulační materiál, z něhož jsou topidla postavena. U teplovodních systémů nahrazuje tuto funkci takzvaná akumulační nádrž. Ohřátá voda z teplovodní krbové vložky, kotle či solárních kolektorů je odváděna do akumulační nádrže. Zpět do těchto zdrojů se poté odebírá chladná voda ze spodní části akumulační nádrže.

Krbovou vložku k akumulační nádrži připojujeme pomocí speciálních ventilů zajišťujících efektivní funkce celého systému.

Vysoká účinnost

Ventily udržují teplotu vratné vody na vstupu do krbové vložky (neměla by být nižší než 55 °C) a tím optimalizují spalovací proces. Výsledkem je vyšší účinnost, nižší hladina ekologicky škodlivých emisí a minimalizace dehtování uvnitř těla krbové vložky.

Vysoká účinnost