Komponenty a materiály pro kamnáře

O společnosti

Skupina RATH je mezinárodně aktivní společnost s rozsáhlým sortimentem žáruvzdorných materiálů pro aplikační teploty až do 1800°C. I díky dlouholetým zkušenostem s konstrukcí vyzdívek průmyslových pecí a jiných tepelných zařízení patří RATH k uznávaným specialistům v oblasti žáruvzdorných technologií.

Vše začalo rokem 1891 převzetím fabriky na výrobu porcelánu v Krumnußbaumu (Dolní Rakousy). V průběhu 125 let se z rodinné firmy stala společnost se sedmi výrobními závody na dvou světadílech a s více než 500 zaměstnanci. Akcie skupiny RATH se obchodují na vídeňské burze.

Kvalita na prvním místě

Výsledkem jsou optimální řešení pro rozmanité aplikace v oblasti tvarování a tepelného zpracování kovů, výpalu porcelánu a jiných keramických materiálů, energetiky, termické likvidace odpadů, sklářského průmyslu a v neposlední řadě na nejstarším poli působnosti – vývoj a výroba žáruvzdorných materiálů pro stavbu (těžkých) kamen.

RATH nabízí rozsáhlý sortiment od žárobetonových prefabrikátů, hutných tvarovaných a netvarovaných materiálů až po lehčené cihly a vysokoteplotní vlnu, která se dále zpracovává na rohože, výlisky, moduly a vakuované tvarovky. Díky použití hodnotných surovin a precizního zpracovaní je značka RATH garantem vysoké kvality a spolehlivosti výsledných výrobků.

Kvalita na prvním místě