Kontrukce a technika

Akumulační krby

Vnitřní jádro akumulačního krbu

Vnitřním jádrem akumulačního krbu je krbová vložka připojená na takzvaný akumulační tahový systém. Krbová vložka musí být výrobcem určena pro zabudování do uzavřené obestavby akumulačního krbu. Není totiž chlazena proudícím vzduchem tak, jako například krbová vložka umístěná v teplovzdušném krbu. Díky tomu je teplotně mnohem více namáhána a musí být na takové namáhání navržena.

Na výstup spalin z krbové vložky je u akumulačních krbů připojen akumulační tahový systém. Jeho přesné umístění, délku, průřez a tloušťku materiálu je nutné odborně nadimenzovat přesně na míru konkrétnímu komínu, použité krbové vložce a nadmořské výšce. Pro toto dimenzování využíváme jak tradiční výpočtové metody, tak moderní softwary využívané v celé evropě.

Do krbové vložky se přikládá taková dávka paliva (dřeva), která vytvoří tu správnou teplotu potřebnou pro nahřátí akumulačního tahového systému. Akumulační systém se „nabije“ tepelnou energií, kterou odsálává postupně ještě dlouho po dohoření v krbové vložce.

Vnitřní jádro akumulačního krbu
Jádro akumulačního krbu s akumulačním systémem na krbové vložce

Jádro akumulačního krbu s akumulačním systémem na krbové vložce

Jádro akumulačního krbu s ležatým tahovým systémem

Jádro akumulačního krbu s ležatým tahovým systémem

Plášť akumulačního krbu

Akumulační krb je takzvaná sálavá stavba. To znamená, že předává tepelnou energii sáláním z teplosměnných ploch krbu. Teplosměnná plocha (plášť krbu) je vyhotovena z materiálů zajišťujících plynulé odsálávání tepla, takže z materiálů s dobrou vodivostí tepla.V komoře krbu se hromadí teplo nejdříve během hoření sáláním z kovového korpusu krbové vložky, později sáláním z akumulačního tahového systému. Toto nahromaděné teplo prochází pláštěm krbu a je předáváno do prostoru kolmým odsáláváním z pláště (teplosměnných ploch).

Plášť akumulačního krbu

Regulace akumulačního krbu

Hoření v akumulačním krbu regulujeme přivíráním přívodu spalovacího vzduchu. Vzduch je možné regulovat dvěma způsoby. První možností je ruční regulace hoření, která je součástí každé krbové vložky. Druhou je použití elektronické regulace hoření. Ta na základě teplotního čidla pouští pro hoření přesně tolik vzduchu, kolik krb zrovna potřebuje.

Velkou přidanou hodnotou regulace hoření je, že po dohoření zcela zavře klapku vzduchu a zastaví tak průtok vzduchu přes krbovou vložku a akumulační zásobník. Pokud by totiž vzduch systémem proudil, tak by fungoval jako „chladič“ a odebíral by tepelnou energii do komína.

Další výhodou elektronické regulace hoření je možnost regulace komínového tahu pomocí komínové klapky. Ta je regulovaná na základě teploty do komína a hlídá tak, aby právě komínem neodcházelo zbytečně velké množství nevyužité energie. Tím je vlastně optimalizována účinnost krbu na maximum a zároveň chráněn komín proti poškození spalinami o zbytečně velké teplotě.