Konstrukce a technika

Akumulační sálavá kamna

Vnitřní jádro akumulačních kamen

Vnitřním jádrem akumulačních kamen je ohniště s akumulačním tahovým systémem. Ohniště je speciálně vykonstruováno tak, aby bylo schopno vytvořit vysoké výstupní teploty spalin. Takové horké spaliny se poté nechávají projít tahovým systémem, který je vytvořen z akumulačního materiálu. Jeho délka, tloušťka stěn a tvar je nutné pro konkrétní stavbu a komín nadimenzovat. Pro toto dimenzování využíváme jak tradiční výpočtové metody, tak moderní softwary využívané v celé Evropě.

Tahový systém je dimenzován takovým způsobem, aby spaliny po jeho opuštění vstupovaly do komína dostatečně „studené“. Tímto předáním energie tahovému systému je dosaženo maximální účinnosti akumulačních kamen.

Vnitřní jádro akumulačních kamen

Plášť akumulačních kamen

Akumulační kamna (často nazývána „kachlová kamna“) můžeme nazývat sálavou stavbou. To proto, že tepelná energie je jádrem kamen vysálávána do pláště kamen, který se díky svým tepelně-vodivým vlastnostem prohřeje na příjemné povrchové teploty 40 až 60°C. Tímto ohřátím pláště je energie postupně předávána do prostoru v okolí kamen sáláním (infračerveným zářením).

Regulace akumulačních kamen

U akumulačních kamen je extrémně důležité po dohoření v ohništi zavřít přívod spalovacího vzduchu. To můžeme udělat buď ručně, nebo to za nás podle teploty v ohništi udělá takzvaná regulace hoření.