Kontrukce a technika

Plynové krby

Jak fungují plynové krby

Jádro plynového krbu je vlastně jen krbová vložka připojená ke speciálnímu koncentrickému kouřovodu. Tímto speciálním kouřovodem si krb přisává externí vzduch pro hoření a zároveň odvádí spaliny. Podle národních norem může být stejně jako u plynového kotle vyústění umístěné i na fasádu. Zároveň není problém vodorovné vedení kouřovodu až do délky 7 metrů. Díky těmto vlastnostem, mohu plynový krb postavit, takřka kdekoliv se mi zachce.

Krbová vložka je konstrukčně navržena tak, aby plochy jejího ocelového pláště byly schopny předat potřebné množství energie při zachování skvělé účinnosti spotřebiče. Kolem této krbové vložky poté postavím plášť krbu s ventilačními mřížkami.

Jak fungují plynové krby

Plášť plynového krbu

Plášť plynového krbu je vytvořen z materiálu, který nemusí nijak významně vést či akumulovat teplo. Plášť by měl být vytvořen z materiálu, který je dostatečně stabilní tak, aby zajistil statickou pevnost celé obestavby krbu. Obzvláště u krbů, které bývají dekorovány keramikou, či kamenem hraje správná volba materiálu použitého pro plášť velkou roli.

Plášť plynového krbu

Ventilační otvory

Hoření v akumulačním krbu regulujeme přivíráním přívodu spalovacího vzduchu. Vzduch je možné regulovat dvěma způsoby. První možností je ruční regulace hoření, která je součástí každé krbové vložky. Druhou je použití elektronické regulace hoření. Ta na základě teplotního čidla pouští pro hoření přesně tolik vzduchu, kolik krb zrovna potřebuje.

Velkou přidanou hodnotou regulace hoření je, že po dohoření zcela zavře klapku vzduchu a zastaví tak průtok vzduchu přes krbovou vložku a akumulační zásobník. Pokud by totiž vzduch systémem proudil, tak by fungoval jako „chladič“ a odebíral by tepelnou energii do komína.

Další výhodou elektronické regulace hoření je možnost regulace komínového tahu pomocí komínové klapky. Ta je regulovaná na základě teploty do komína a hlídá tak, aby právě komínem neodcházelo zbytečně velké množství nevyužité energie. Tím je vlastně optimalizována účinnost krbu na maximum a zároveň chráněn komín proti poškození spalinami o zbytečně velké teplotě.

Ventilační otvory

Připojení plynového krbu

U plynových krbových vložek mám velice usnadněný odvod spalin a přívod externího spalovacího vzduchu. Obě věci totiž realizuji pomocí jedné dvouplášťové roury, která navíc umožňuje mnohem větší možnosti připojení, než je tomu u standardních spotřebičů na dřevo.

V plynových krbových vložkách mohou hořet principiálně dva druhy plynů. Plyn zemní a propan. S připojením k plynové síti není nutné počítat v tělese krbu. Moderní krby mají montážní technický box propojený s krbovou vložkou a umístěný až ve vzdálenosti 4 metry od krbu například v technické místnosti.