Kontrukce a technika

Teplovodní krby

Vnitřní jádro teplovodního krbu

Vnitřním jádrem teplovodního krbu je krbová vložka s teplovodním výměníkem. Ta je připojena potrubím takzvaného primárního topného okruhu k akumulační nádrži. Nádrž bývá běžně umístěna ve vzdálenějších prostorech někde v technické místnosti domu a energie je do ní nuceně přiváděna oběhovým čerpadlem.

Velikost akumulační nádrže je nutné kvalitně nadimenzovat. Toto dimenzování se provádí nejen na základě vlastností objektu, ale také na základě potřeb zákazníka. Jen uživatel krbu ví, jak často je ochoten do krbu přikládat a tudíž vlastně jakou dobu potřebuje pokrýt energií z akumulační nádrže.

Vnitřní jádro teplovodního krbu

Plášť teplovodního krbu

Ve většině případů je tělo krbové vložky již natolik ochlazeno vodou vracející se z akumulační nádrže, že již není možné tuto „trošku“ energie nijak významně zužitkovat. V některých případech výrobci navíc výměníky krbových vložek izolují. V takových případech se plášť teplovodního krbu staví z materiálu, který nijak významně neakumuluje tepelnou energii. Do takového pláště se často umísťují ventilační mřížky, aby se tyto nevyužitelné zbytky energie odvětrali do místnosti.

Druhou variantou je použití krbové vložky, která je schopna při obestavění do uzavřené obestavby plášť krbu prohřát na příjemnou teplotu a vytvořit tak klientovi příjemnou sálavou stěnu. Pro takovou obestavbu je poté vhodné použít dobře vodivých a akumulačních materiálů.

Plášť teplovodního krbu

Regulace teplovodního krbu

Hoření v teplovodním krbu regulujeme přivíráním přívodu spalovacího vzduchu. Vzduch je možné regulovat dvěma způsoby. První možností je ruční regulace hoření, která je součástí každé krbové vložky. Druhou je použití elektronické regulace hoření. Ta na základě teplotního čidla pouští pro hoření přesně tolik vzduchu, kolik krb zrovna potřebuje.

Regulace teplovodního krbu

Velkou přidanou hodnotou regulace hoření je, že po dohoření zcela zavře klapku vzduchu a zastaví tak průtok vzduchu přes krbovou vložku. Pokud by totiž vzduch systémem proudil, tak by fungoval jako „chladič“ a odebíral by tepelnou energii do komína.

Obrovskou výhodou dnešních regulací hoření je, že umí regulovat i samotný topný systém teplovodního krbu. Základní vlastností je, že spouští oběhové čerpadlo odvádějící energii do akumulační nádrže a zobrazuje uživateli procento „nabití“ nádrže tepelnou energií.
Díky pokročilejším funkcím regulace hoření je možnost ovládat celý topný systém v domě (ovládání teploty v místnosti, ekvitermní křivky, týdenní program topení, …)