Fungování

Teplovzdušné krby

Jak fungují teplovzdušné krby

Už z názvu je patrné, že tyto krby využívají během své funkce ohřevu vzduchu. To je jeden z hlavních rozdílů, oproti akumulačním sálavým stavbám využívajícím zdravé, bezprašné sálání tepelné energie. Teplovzdušné krby vlastně fungují na principu proudění, neboli konvekce vzduchu. Ten vstupuje spodní mřížkou do komory krbu, ohřívá se o rozpálené kovové tělo krbové vložky a vystupuje horní ventilační mřížkou zpět do místnosti. Po odevzdání tepelné energie do stěnových a stropních konstrukcí začíná ochlazený vzduch klesat a vrací se do komory krbu opět spodní ventilační mřížkou.

Právě proudění horkého vzduchu má za následek vrstvení tepla do různých výškových zón. Na rozdíl od sálavých staveb si vlastně teplovzdušným krbem ohřívám horní vrstvy v místnosti a chladím spodní vrstvy v místnosti. Je třeba myslet také na fakt, že v komoře krbu se mi na kovové krbové vložce přepaluje prach. Ten poté společně s ohřátým vzduchem vstupuje do místnosti. Touto vlastností se stávají teplovzdušné krby nevhodné pro alergiky!

Teplovzdušné krby mají s ohledem na moderní domy poměrně velký výkon. Tyto krby totiž nejsou schopny akumulovat vytvořenou tepelnou energii a veškerou ji předávají takřka okamžitě během hoření do okolí krbu. Část energie je předávaná sáláním přes sklo krbu, část proudí přes ventilační mřížky v plášti krbu. Právě díky velkému výkonu jsou celkem logicky teplovzdušné krby nahrazovány akumulačními krby, které mají mnohem nižší hodinový výkon.

Jak fungují teplovzdušné krby

Způsob topení v teplovzdušném krbu

Použití teplovzdušného krbu je triviální. Každou hodinu, kdy od krbu očekávám nějaký přísun tepelné energie, do něj musím vložit palivo. Množství paliva je předepsána výrobcem pro konkrétní krbovou vložku a neměla by být nijak překročena. Pokud uživatel do krbové vložky přikládá zbytečně velkými dávkami paliva, zvyšuje zbytečně výstupní teplotu spalin do komína. Snižuje si tak vlastně účinnost zařízení a ohrožuje životnost svého komína.

Způsob topení v teplovzdušném krbu

Vytápění prostor vzdálenějších od krbu

Není to tak dlouho, co bývaly oblíbené takzvané teplovzdušné rozvody horkého vzduchu do jiných, od krbu vzdálenějších místností. Tímto jsou však jednotlivé místnosti propojeny také akusticky a rozvody horkého vzduchu vlastně tvoří „zvukovody“. Společně se zvukem se těmito kanály šíří suchý teplý vzduch společně s prachovými částicemi a pachy.

Energetický výdej teplovzdušného krbu

Díky modernímu stavitelství rodinných domů má dnes většina vytápěných objektů tepelnou ztrátu pod 10kW. Tepelná ztráta vyjadřuje, kolik objekt ztratí tepla větráním a prostupem tepla stavebními konstrukcemi za jednu hodinu. Zjednodušeně řečeno stejné množství tepla musíme do objektu každou hodinu přivést, abychom v domě udrželi požadovanou teplotu.

Je však třeba přihlédnout na fakt, že tepelná ztráta je určována pro teplotní extrém od -18°C do -10°C (v závislosti na oblasti a nadmořské výšce). Nejčastěji se venkovní teploty v topných dnech pohybují okolo cca 2°C až 4°C. Pro tuto teplotu je poté tepelná ztráta objektu přibližně poloviční.

Když k tomu přičtu fakt, že většinou krbem přitápím jen lokálně část domu, tak reálné ztráty, které musím krbem vykrýt, jsou jen několik málo kilowatů za hodinu.

Energetický výdej teplovzdušného krbu

A právě proto jsou teplovzdušné krby poměrně nevhodným topidlem do moderních interiérů s nízkou tepelnou ztrátou. Jejich hodinový výkon je mnohem vyšší, leckdy několikanásobný, než tepelná potřeba daného objektu.

Samozřejmě existují případy, kdy využití správně nadimenzovaného teplovzdušného krbu má svoje opodstatnění. Je to ale většinou u objektů s velkými tepelnými ztrátami a často spíše u objektů nesloužícím k trvalému bydlení.

Jednou z výhod teplovzdušného krbu je bezesporu schopnost předat do prostoru velice rychle tepelnou energii. Tuto výhodu lze využít i u krbů akumulačních. Stačí takový akumulační krb opatřit ventilačními mřížkami a dočasně (do uzavření mřížek) z něj vlastně teplovzdušný krb udělat.