Kontrukce a technika

Teplovzdušné krby

Vnitřní jádro teplovzdušného krbu

Jádro teplovzdušného krbu je vlastně jen krbová vložka připojená kouřovodem přímo do komína. Krbová vložka je konstrukčně navržena tak, aby plochy jejího ocelového pláště byly schopny předat potřebné množství energie vyprodukované určitou, výrobcem stanovenou dávkou paliva.

Je velice důležité respektovat tuto výrobcem stanovenou dávku paliva. Se stoupajícím množstvím paliva se totiž rapidně zvyšuje teplota spalin proudících do komína. Za prvé je tím nadměrně zatěžované komínové těleso a s vysokou pravděpodobností tím bude poškozeno. Za druhé logicky rapidně klesá účinnost krbu. Takže sice větší množství paliva vytvoří více energie, která mi ale stejně uteče komínem.

Vnitřní jádro teplovzdušného krbu

Dobře dimenzovaný komín je základem správného fungování krbu

Pro správnou funkci krbu s příjemným vzhledem hoření, dobrou účinností a čistým sklem dvířek je důležité napojit krbovou vložku na správný komín. Pokud jsou dimenze komína (především délka a průměr) na kritických hodnotách, je nutné komín přepočítat a jeho funkci předem potvrdit. Pro kvalitní dimenzování komína využíváme moderní software, který je schopen ještě před samotnou instalací teoreticky potvrdit fungování krbu.

Plášť teplovzdušného krbu

Plášť teplovzdušného krbu je vytvořen z materiálu, který nemusí nijak významně vést či akumulovat teplo. Plášť by měl být vytvořen z materiálu, který je dostatečně stabilní tak, aby zajistil statickou pevnost celé obestavby krbu. Obzvláště u krbů, které bývají dekorovány keramikou, či kamenem hraje správná volba materiálu použitého pro plášť velkou roli.

Plášť teplovzdušného krbu

Ventilační otvory

V plášti teplovzdušného krbu jsou vytvořené ve spodní a horní části ventilační otvory, kterými proudí topný vzduch. Spodním ventilačním otvorem vstupuje vzduch studený do tělesa krbu, ohřívá se od těla krbové vložky a horním ventilačním otvorem vystupuje do místnosti. Pro zajištění správné teploty výstupního vzduchu je pochopitelně v závislosti na výkonu krbové vložky nutné správně nadimenzovat velikosti těchto ventilačních otvorů.

Studený vzduch má menší objem a tudíž spodní otvor může být menších rozměrů, horní otvor, kterým proudí ohřátý vzduch, musí být samozřejmě větší.

I umístění ventilačních otvorů hraje velkou roli. V případě špatného umístění dochází k cirkulaci ohřátého vzduchu v obestavbě a snižuje se tím rychlost jeho proudění. Takové snížení rychlosti mívá za následek zbytečné zvýšení teploty vzduchu proudícího z horního otvoru.

Jako ventilační otvory bývají nejčastěji využity ventilační mřížky. Ty bývají vyrobeny v různých velikostech a barevných provedení tak, aby vyhovovali požadavkům konkrétních interiérů.

Regulace teplovzdušného krbu

Hoření v teplovzdušném krbu regulujeme přivíráním přívodu spalovacího vzduchu. Vzduch je možné regulovat dvěma způsoby. První možností je ruční regulace hoření, která je součástí každé krbové vložky. Druhou je použití elektronické regulace hoření. Ta na základě teplotního čidla pouští pro hoření přesně tolik vzduchu, kolik krb zrovna potřebuje.Velkou přidanou hodnotou regulace hoření je, že po dohoření zcela zavře klapku vzduchu a zastaví tak průtok vzduchu přes krbovou vložku. Díky této funkci zůstávají v krbu mnohem déle žhavé uhlíky a přiložení do krbu je poté snadné. Otevřete dvířka, vložíte palivo a dvířka zavřete. O zbytek se postará regulace hoření, která zaznamená otevření dvířek a otevře přívod vzduchu na maximum. Palivo tak během krátké doby samo vzplane.Další výhodou elektronické regulace hoření je možnost regulace komínového tahu pomocí komínové klapky. Ta je regulovaná na základě teploty do komína a hlídá tak, aby právě komínem neodcházelo zbytečně velké množství nevyužité energie. Tím je vlastně optimalizována účinnost krbu na maximum a zároveň chráněn komín proti poškození spalinami o zbytečně velké teplotě.

Regulace teplovzdušného krbu